Dobro je vedeti

Dobro je vedeti

Kazalo
Objavljene so nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih!
Objavljene so nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih!

Objavljene so nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih!

Smernice je leta 2023 potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Uporabljati se začnejo s šolskim letom 2024/25. Vsi vzgojno-izobraževalni zavodi jih morajo skladno z omenjeno zakonodajo pri organizaciji prehrane upoštevati.

V predvidenem obdobju april – junij 2024, bodo izvedena brezplačna usposabljanja za pomoč pri implementaciji novih smernic.