Dobro je vedeti

Dobro je vedeti

Kazalo
Nacionalne smernice za telesno dejavnost otrok in mladostnikov
Nacionalne smernice za telesno dejavnost otrok in mladostnikov

Nacionalne smernice za telesno dejavnost otrok in mladostnikov

Poleg priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je smotrno upoštevati tudi smernice, interdisciplinarno zapisane in sprejete znotraj države. Za področje telesne dejavnosti so to Slovenske smernice za telesno dejavnost otrok in mladostnikov.

Gibalni razvoj je proces, v katerem otrok osvaja gibalne vzorce (plazenja, hoja, tek, metanje itd.) in spretnosti (gibalne veščine) ter razvija gibalne sposobnosti (moč, hitrost, ravnotežje itd.). Pot razvoja lahko razdelimo na več stopenj, znotraj katerih je potrebno ustrezno prilagajanje oblik telesne dejavnosti. V spodnji tabeli so povzeta priporočila slovenskih smernic telesne vadbe za različna starostna obdobja otrok in mladostnikov.

Starostna skupina 2 – 6 let 7 – 10 let 10 – 15 let
Značilnosti gibalnega razvoja otroka Do 4. leta se večinoma že naučijo vrsto gibalnih vzorcev: plezanje, tek, skakanje, metanje predmetov, lovljenje žoge. Do 6. leta so sposobni izvajati različne manj zahtevne vrste sestavljenega gibanja: teniški udarci, smučarski zavoji, osnovni elementi borilnih veščin, različni skoki itd. Pozornost je kratkotrajna. Čas za učenje različnih tehnično zapletenih športnih gibanj: akrobatske in gimnastične prvine na orodju, atletika, plavanje, športne igre z žogo in loparji, igre z elementi borilnih veščin itd. Učinkovitost senzorno-motoričnega sistema ter sposobnost selektivne pozornosti in koncentracije se izboljšata. Gibalne sposobnosti so dovolj razvite, da lahko sodelujejo v večini športov. Čas za učenje ustrezne igralne tehnike. Dinamika razvoja »informacijskih« gibalnih sposobnosti (koordinacija, ravnotežje, spretnost..) je nekoliko upočasnjena zaradi hitre in neenakomerne rasti telesa.
Vrsta gibalne dejavnosti Najpogostejša oblika učenja je igra. Pristop k razvoju temeljnih gibalnih veščin temelji na igri in učenju. Čas za pričetek vadbe, ki vključuje srčno-žilno in mišično vzdržljivost ter vadbo za moč.
Značilnosti gibalne dejavnosti (poudarki) Pogosto vključevanje krajših odmorov; dečki in deklice naj v tem starostnem obdobju še vedno vadijo skupaj; dejavnosti naj čim večkrat potekajo v naravi. Vključevanje raznovrstnih gibalnih nalog; vadba naj ima jasno določene cilje; pravilnost in hitrost izvedbe sta pomembnejši od obsega. Zagotavljanje varnosti pri kontaktnih športih (prilagojena pravila in uporaba zaščitne opreme); skrb za gibljivost zaradi hitre rasti; poudarek na razumevanju vsebin in poznavanju učinkov vadbe.
Vloga tekmovalne komponente Tekmovanje in primerjanje z drugimi otroka v tem starostnem obdobju še ne zanima. Tekmovanje postane pomemben sestavni del otrokove gibalne dejavnosti. Poudarek na zavedanje o nevarnosti pretiranega vpliva zmage ali poraza. Navajanje na pravilen odnos do poti, ki vodi do uspeha.

Klub smernicam je potrebno poudariti, da je ustrezen čas, za začetek načrtovane telesne dejavnosti specifičen za vsakega otroka in ni odvisen samo od njegove biološke starosti. Kljub enaki kronološki starosti se lahko fiziološki razvoj posameznega otroka med vrstniki močno razlikuje. Zato morajo učitelji in kineziologi ustrezno prilagajati vadbo glede na zrelost, sposobnost, znanje in motivacijo otrok.