Dobro je vedeti

Dobro je vedeti

Kazalo
Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za telesno dejavnost
Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za telesno dejavnost

Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za telesno dejavnost

Po priporočilih za telesno dejavnost Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) naj bodo otroci in mladostniki, stari od 5 do 17 let, zmerno do visoko intenzivno telesno dejavni najmanj 60 minut na dan. Obseg telesne dejavnosti večje od 60 minut na dan zagotavlja dodatne koristi za zdravje. SZO priporoča, naj bo večina vsakodnevne telesne dejavnosti aerobne. Visoko intenzivna telesna dejavnost naj bo prisotna, vključno z vajami, ki vplivajo na krepitev mišic in kosti, vsaj 3-krat na teden.

Pomembno je poudariti, da je priporočen obseg telesne dejavnosti dodatek običajnim vsakodnevnim gibalnim dejavnostim kot so hoja v šolo ali vrtec, gibanje med šolskimi odmori oz. v vrtcu, pouk športne vzgoje, itd.

Za otroke in mladostnike, ki so telesno nedejavni, je zelo pomembno postopno povečevanje tako količine kot trajanja, pogostosti in intenzivnosti telesne dejavnosti, da sčasoma uspešno dosežejo priporočeni cilj. Potrebno je poudariti tudi, da je za otroke, ki prej niso bili telesno dejavni, kakršnakoli telesna dejavnost, tudi če ne dosega priporočil, bolj koristna kot popolna telesna nedejavnost.