Prehranske smernice

Prehranske smernice

Kazalo
Usposabljanja za implementacijo smernic

Usposabljanja za implementacijo smernic

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo od aprila do maja 2024 izvedel več ponovitev usposabljanja s predstavitvijo Smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je na 231. seji, dne 23. novembra 2023, sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Predstavitve bodo namenjene izključno vodstvom in strokovnjakom v vzgojno-izobraževalnih zavodih*, ki so odgovorni za načrtovanje in pripravo obrokov.

* osnovne šole, srednje šole, vrtci, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovi za učence, dijaški domovi, Centri šolskih in obšolskih dejavnosti.


Na kratko o usposabljanju

Kako bo potekalo usposabljanje?

Usposabljanje bo potekalo on-line in bo trajalo predvidoma štiri ure. Vsebine bodo predstavili avtorji smernic.

Predstavitev bo osredotočena na vsebine drugega dela smernic, ki obravnava zdravstveno-prehranski vidik šolske prehrane.

Kaj bodo zajemale predstavljene vsebine?

Predstavljene vsebine bodo zajemale:

  • strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo,
  • medicinsko indicirane diete,
  • informacije o uporabi spletnega portala Šolski lonec in e-orodja PISKR za načrtovanje šolskih obrokov.

Seznanili vas bomo tudi z možnostmi nadaljnjih usposabljanj in podpore pri uvedbi novih smernic v prakso.

Preliminarni program spletnega usposabljanja

Preliminarni program spletnega usposabljanja za popoldanski in dopoldanski termin si lahko prenesete iz spodnjih povezav.

Več informacij

Za več informacij v zvezi z usposabljanji se obrnite na elektronski naslov solskilonec@nijz.si ali na regijske koordinatorje, ki v vašem okolju pokrivajo področje šolske prehrane na območni enoti NIJZ.

Usposabljanje je brezplačno!


Razpisani termini za usposabljanje

Na usposabljanje se je potrebno predhodno prijaviti na enega izmed razpisanih terminov. Na izbran termin se lahko prijavite najkasneje en dan pred začetkom tega termina. Le na podlagi oddane prijavnice vam bomo lahko posredovali povezavo do usposabljanja.

Razpisani termini s prijavnico so sledeči:

  • 1. termin: 03.04.2024 (10:00 – 13:30) – prijava
  • 2. termin: 11.04.2024 (14:00 – 17:30) – prijava
  • 3. termin: 17.04.2024 (10:00 – 13:30) – prijava
  • 4. termin: 23.04.2024 (14:00 – 17:30) – prijava
  • 5. termin: 14.05.2024 (10:00 – 13:30) – prijava

Opomba: število mest za posamezen termin je omejeno. Po zapolnitvi mest na posameznem terminu, prijava na le-tega ne bo več možna.


Usposabljanja organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje v sklopu projekta, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.