O portalu

O portalu

Kazalo
Razvoj portala

Razvoj portala

Pri razvoju spletnega portala so sodelovali strokovnjaki različnih strok in bodoči uporabniki.

Kako je Šolski lonec nastajal?

Nastanek spletnega portala Šolski lonec sega v leto 2013, ko smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli sredstva iz naslova Javnega razpisa na področju javnega zdravja v letih 2013 in 2014. Razvoj prvega spletnega portala je bil plod dela strokovnjakov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Instituta “Jožef Stefan” (IJS) ter uporabnikov. Glede na to, da se je razvoj portala pričel v sklopu takratnega Zavoda za zdravstveni varstvo Kranj smo v tistem obdobju k sodelovanju povabili Osnovno šolo Matije Valjavca iz Preddvora. Takratni projekt vzpostavitve portala je potekal pod koordinatorstvom takratnega Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj (kasnejše Območne enote Nacionalnega inštitututa za javno zdravje).

Nadgradnja se je nadaljevala v obdobji od leta 2017 do 2019, ko smo pričeli z razvojem orodja za načrtovanje šolskih obrokov, skladno s prenovljenimi smernicami zdravega prehranjevanja. Poleg strokovnjakov NIJZ in IJS so se nam v tem obdobju pridružili tudi strokovnjaki Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, ki predstavlja tudi eno izmed ustanov, ki izobražujejo bodoče prehranske strokovnjake.

V okviru javnega razpisa na področju javnega zdravja smo na Ministrstvu za zdravje v letih 2019 in 2022 pridobili nova finančna sredstva s katerimi nameravamo zaključiti zahtevni proces razvoja e-orodja za načrtovanje šolskih obrokov PISKR.

Spletni portal je v letu 2022 dobil novo podobo, kot jo lahko vidite danes.

K rednemu spremljanju spletnega portala še posebej vabimo organizatorje prehrane in vodje kuhinj v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Projekte razvoja spletnega portala Šolski lonec in e-orodja za načrtovanje šolske prehrane PISKR sta s finančno podporo Ministrstva za zdravje vodila dr. Rok Poličnik (NIJZ) in prof. dr. Barbara Koroušić Seljak (IJS) s sodelavci.